A hatalom | The power


- Ezekkel a holosugárzókkal milyen hatalomra lehet szert tenni?

- Nehéz erre válaszolni, mert egy ember személyes hatalma nagyon összetett. Már az komolyan befolyásolhatja, ha a rációd megérti ezeket a holosugárzókat és ez hatással van a hitedre. A hit ugyanis úgy viselkedik, mint egy töltésszint a mágia világában.

- Ez mágia?

- Minden mágia, amiben nem a belső világod, hanem a külvilág szerepel.

- Mi a mágia?

- Nem fizikai síkú szándékérvényesítés.

- Amiben a belső világom szerepel, az mi?

- Ezotéria.

- Az emberek ezeket szokták keverni.

- Pedig egyszerű. Ezotéria az, amikor önmagadban vizsgálod önmagadat. Kívülről nézve egy meditáló embert raknék a logóra. Mágia pedig minden más. Ha önmagadban nem önmagad felkutatása, hanem másokkal kapcsolatos szándékok szerepelnek, az már mágia. Legyen mentalizmus, ha a mágiát valaki csak szertartásos formában képzeli el.

- Hogy kerülnek mások önmagadba?

- A holografikus világkép szerint ha önmagadban vizsgálod önmagad egy kis szeletét és azt megvilágosodott fénnyel világítod meg, ott találod az egész világot magadban. Az ezotéria célja pedig az, hogy ezt az utat megtaláld.

- Ez csak feltételezés vagy van valami tudományos alapja?

- A tudomány ebben az időszakban jutott el oda, hogy ezt megerősítse.

- Egy nevet mondj.

- Alain Aspect.

- Mi az álláspontja erről egy mondatban?

- Ez olyasmi, mintha megkérnéd egy kollégádat, hogy foglalja egy mondatba azt, hogy mi az én álláspontom erről. Kábé az, hogy az általunk ismert világ egy hologram. 

- Olyan hologram, mint amilyen matricákat vehetünk?

- Nem egészen olyan, de arra kiváló, hogy az előbb vázolt elméletet megerősítsük. Ha egy ilyen matricán van egy kép, de mi inkább levágunk ollóval belőle egy darabot, egy érdekes meglepetés érhet. Ha mondjuk lézerfénnyel világítod meg ezt a kis darabot, akkor a teljes képet fogod ott látni piciben. A hologram tehát a teljesség információját tartalmazza annak minden elemeiben, ám ezek az információk csak meghatározott módon hozzáférhetők.

- Superman létezik?

- Létezhet. Nagy ez az univerzum. A különleges képességek sem mások, mint agyi beállítások. Lehet, hogy itt olvas engem egy csomó Superman, akik nem hiszik magukról ezt és a hitük által vetített világban élnek.

- Ezekkel a holosugárzókkal milyen hatalom érhető el?

- Kinek ilyen, kinek olyan. Ezek nem meghatározzák, hanem kiegészítik az ember személyes hatalmának összetettségét.

"What power can be gained with these holo radiators?"

“It’s hard to answer that because a person’s personal power is very complex. You can already be seriously affected if your ration understands these holo radiators and it affects your faith. Faith behaves like a level of charge in the world of magic."

"Is that magic?"

"All magic that does not include your inner world, but your outside world."

"What is magic?"

"Non-physical plane intent."

"What is my inner world, what is it?"

"Esotericism."

"People tend to mix these."

"It's simple. Esotericism is when you examine yourself. From the outside, I would put a meditating man on the logo. And magic is everything else. If you are not looking for yourself in yourself, but there are intentions about others, that is magic. Let it be mentalism if one imagines magic only in a ceremonial form."

"How do others get into yourself?"

“According to the holographic worldview, if you examine a small slice of yourself in yourself and illuminate it with enlightened light, you will find the whole world within yourself. And the goal of esotericism is to find that path."

"Is this just an assumption or is there some scientific basis?"

“Science got there during this period to confirm this."

"Say a name."

"Alain Aspect."

"What is his position on this in one sentence?"

"It's like asking a colleague to put in one sentence what my position is on this. Approx that the world we know is a hologram."

"A hologram like stickers?"

“Not quite, but it is excellent for confirming the theory outlined earlier. If there is a picture on such a sticker, but we prefer to cut a piece out of it with scissors, an interesting surprise may come. If you illuminate this little piece with laser light, say, you will see the whole picture there in tiny. The hologram thus contains information of completeness in all its elements, but this information is only accessible in a specific way."

"Does Superman exist?"

"It can exist. This universe is great. Special abilities are nothing more than brain settings. Maybe a lot of Superman are reading me here who don’t believe this about themselves and live in a world projected by their faith."

"What kind of power can be achieved with these holo radiators?"

"Who's like this, who's like that. They do not define but complement the complexity of man’s personal power."